Realizacja do 3 dni lub Priorytet 24h
Gwarancja na 2 lata
Pakowanie na prezent od 12 zł
30 dni na wymianę

Polityka Prywatności w sklepie www.perlove.pl

 

Informacje ogólne

Kwestia ochrony danych osobowych oraz sposób ich przetwarzania są dla nas bardzo ważne, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”).

W ostatnim czasie dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności, aby w sposób przystępny i przejrzysty przedstawić Państwu zasady prywatności obowiązujące w naszym sklepie internetowym. Poniżej znajdą Państwo informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do zgromadzonych przez nas danych osobowych.

 

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Perlove Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klukowskiej 52/21 w Warszawie, NIP: 5242982736, REGON: 526303911zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001056027.

 

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz adres zamieszkania - te dane są przetwarzane w przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo lub złożyli zamówienie bez rejestracji na naszej stronie lub w inny sposób nam je przekazali,
 • Numer NIP - te dane są przetwarzane w przypadku, gdy zamówili Państwo wystawienie faktury do złożonego zamówienia,
 • Dane dotyczące urządzenia, z jakiego Państwa korzystają (np. adres IP, przeglądarka itp.) - te dane są przetwarzane zgodnie z zapisami wynikającymi z przetwarzania danych w ramach plików cookies opisanych w dalszej części.

 


Zasady przetwarzania danych osobowych
 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Będąc administratorem Państwa danych osobowych, nigdy nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. W niektórych przypadkach, ale tylko za Państwa wyrażoną na to wcześniej zgodą, dane osobowe przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez nas usług, które Państwu świadczymy. Przykładem mogą być firmy utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną, firmy świadczące nam usługi dotyczące kampanii e-mail, social media lub inne usługi związane z IT. Dane te przekazujemy jednak jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Adekwatnie do wyrażonych przez Państwa zgód, Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane do naszych partnerów biznesowych. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do operatorów płatniczych, w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ww. operatorów na naszą rzecz.
 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą:

 • W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • W celu wysyłania newslettera i realizowania innych działań marketingowych wykraczających poza uzasadniony interes administratora, w tym dostosowywania najlepszych dla Państwa ofert naszych usług lub usług naszych partnerów lub ich promocji na portalach społecznościowych prowadzonych przez nas.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy:

 • W celu skutecznego zawierania i wykonywania umów dotyczących świadczonych na rzecz Państwa usług (na przykład w celu realizacji sprzedaży lub w celu prowadzenia Państwa konta użytkownika w naszym serwisie).
 • W celu skutecznego wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obsługi procesu reklamacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

 • W celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków księgowych oraz podatkowych związanych ze sprzedażą.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią:

 • W celu potwierdzenia wykonywanie naszych obowiązków, możliwości skutecznego dochodzenia swoich roszczeń lub obrony przed roszczeniami przeciwko nam, wykrywania oszustw lub podjęcia prób ich zapobiegania.
 • W celu prowadzenia działań marketingowych adekwatnych do naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym dopasowania najlepszej oferty lub promocji naszych produktów i usług na portalach społecznościowych prowadzonych przez nas.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać w okresie:

1. niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez nas usług i wykonywania naszych obowiązków w czasie ich trwania,

2. przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,

3. do momentu wycofania przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Państwa zgód lub w ramach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu.

 

 

RODO

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych? 

 

Prawo dostępu do danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami:

 • mailowy: sklep@perlove.pl,
 • Listowny: Perlove Sp. z o.o., ul. Tarnogórska 16, 03-679 Warszawa.
   

Prawo do przenoszenia:

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Państwa i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 

Prawo do poprawiania danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli posiadacie Państwo konto w naszym serwisie, mogą Państwo edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień konta użytkownika.
 

Prawo do usunięcia danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo możemy odmówić usunięcia tych Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacji obowiązku prawnego - księgowego, podatkowego lub reklamacyjnego, czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).
 

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Zostaną o tym Państwo oczywiście poinformowani.
 

Prawo do ograniczenia:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 • jeśli zgłoszą Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą się Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,
 • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystywać będziemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących Państwa, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzana jest nasza strona internetowa, czy też jakie produkty najczęściej są oglądane. Analiza zachowań na naszej stronie pomaga nam zrozumieć Państwa oczekiwania oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej formie przetwarzania możemy zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego, co szerzej opisane jest w części dotyczącej polityki cookies.

 

Jak skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z przysługujących Państwu praw. Prosimy wówczas o kontakt: 

 • mailowy: sklep@perlove.pl,
 • listowny: Perlove Sp. z o.o., ul. Tarnogórska 16, 03-679 Warszawa.

Macie Państwo też oczywiście prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wykorzystanie profili na portalach społecznościowych – Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok

Posiadamy publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest oraz TikTok. W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Państwa dane osobowe są tam przetwarzane:

 • w celu umożliwienia aktywności na tych profilach,
 • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom tych portali, informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora,
 • w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów,
 • w celach statystycznych i analitycznych,
 • ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.


 

Polityka Cookies

Ciasteczka, czyli pliki "cookies" są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu, na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta nasz serwis, służą do celów badania statystyk popularności naszej strony. To pomaga nam określić, jakie elementy możemy poprawić na stronie, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Rodzaje wykorzystywanych cookies:

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

 • sesyjne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki i wówczas są trwale usuwane; 
 • trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich skasowania przez Użytkownika. 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookies podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Te pliki cookies pozwalają nam udostępniać preferencje użytkownika naszym reklamodawcom, co umożliwia wyświetlanie jeszcze lepiej dostosowanych reklam.

Niektóre pliki cookies podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookies są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Instagram czy Facebook i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookies, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn, dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach oraz w innych kanałach komunikacji.

 

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach: 

A) Konfiguracji serwisu, tj: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

B) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie, tj. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

C) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

D) Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

A) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

B) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

C) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   - Instagram (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

   - google.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

   - facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies:

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

Postanowienia końcowe

Gdyby w przyszłości, w związku ze zmianą przepisów prawa, zaszła konieczność aktualizacji Polityki Prywatności, proszę pamiętać, że jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

 

-5%

na pierwsze zakupy!

Po zapisaniu się do newslettera
kod rabatowy na zakupy
otrzymasz na podanego maila.

Metody płatności
Sposoby dostawy
tel. 505 200 321 (pon. - pt. 10 - 16)